Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου στις «Βασικές αρχές Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα», αναρωτιόμουν πώς μπορούσα να είμαι βοηθητική και αποτελεσματική ως Gestalt ψυχοθεραπεύτρια για ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο. Ποια από τα στοιχεία της Gestalt ψυχοθεραπείας στα οποία είχα εκπαιδευτεί θα βοηθούσαν να ευοδωθεί η ψυχοθεραπευτική διαδικασία; Αν και στην Gestalt ψυχοθεραπεία δεν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ψυχοθεραπευτικές οδηγίες, όμως, υπάρχουν κάποιες θεμελιώδεις αρχές της που την καθιστούν κατάλληλη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Σε συνδυασμό με την Επιβεβαιωτική Προσέγγιση η Gestalt ψυχοθεραπεία μπορεί να πλαισιώσει και να υποστηρίξει  το ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο αρκετά αποτελεσματικά.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι τα παρακάτω αιτήματα μπορούν να διερευνηθούν και να γίνουν μέρος της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, εφόσον αποτελούν αίτημα του ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμου.

H Gestalt ψυχοθεραπεία, λοιπόν,  στηρίζει το άτομο να διερευνήσει την ταυτότητά του και να οδηγηθεί προς την αυτο-αποδοχή. Αποτελεί σημαντικός στόχος η αποδοχή του πραγματικού εαυτού/ής του ατόμου. Έτσι, στην θεραπευτική διαδικασία το άτομο καλείται να διερευνήσει την ταυτότητα φύλου του, τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, ώστε μέσα από την αποδοχή τους να επιτευχθεί καλύτερη ποιότητα ζωής. Η άνευ όρων αποδοχή της Gestalt ψυχοθεραπείας  δημιουργεί ένα επιβεβαιωτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο το ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο γίνεται αποδεκτό ως είναι. Δεν γίνεται προσπάθεια αλλαγής στο είναι του ατόμου, αλλά στα μη λειτουργικά του μοτίβα.

Επίσης, στην Gestalt ψυχοθεραπεία κάποια στιγμή έρχονται στην επιφάνεια ενδοβολές. Οι ενδοβολές αποτελούν όλους εκείνους τους ηθικούς, κοινωνικούς κανόνες που μάθαμε όταν  ήμαστε ακόμη παιδιά. Σκεφτείτε όλα τα πρέπει που μάθαμε ως παιδιά. Εκείνα τα χρήσιμα πρέπει και εκείνα τα υπερβολικά. Τα υπερβολικά πρέπει για εμάς σήμερα, κάποιες φορές χρειάζεται να έρθουν στην επίγνωση, να τα επεξεργαστούμε και να δούμε αν θα συνεχίσουν να ορίζουν τις επιλογές και τη ζωή μας. Ενδοβολές που όλα μας χρειάζεται να δούμε είναι η ομοφοβία και η τρανσοφοβία. Για ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο μπορεί να είναι σημαντικό να φέρει στην επίγνωση του τυχόν ενδοβολές ομοφοβίας και τρανσοφοβίας, καθώς τα τελευταία μπορεί να οδηγούν σε συναισθήματα ενοχών, ντροπής και αυτο-απόρριψης. Στην Gestalt ψυχοθεραπεία, οι ομοφοβικές και τρανσοφοβικές ενδοβολές τίθενται υπό αμφισβήτηση και γίνεται προσπάθεια το άτομο να αναπτύξει συναισθήματα  αυτό-συμπόνιας. Ο στόχος είναι να αναπτύξει πιο υγιή στάση προς την ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητα του, ώστε να επιτευχθεί και η αυτο-αποδοχή.

Ακόμη, η Gestalt Ψυχοθεραπεία αποτελεί μία σχεσιακή προσέγγιση. Διερευνούνται, δηλαδή, τα μοτίβα συσχέτισης που έχει αναπτύξει το ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο με τα άλλα άτομα στη ζωή του, σημαντικά ή μη. Τα μοτίβα συσχέτισης μας δείχνουν τις δυναμικές στις σημαντικές σχέσεις και το ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο ενδυναμώνεται να αντιμετωπίζει αυτές τις σχέσεις με πιο υγιή όρια και να αναπτύσσει σχέσεις που διέπονται από αυθεντικότητα. Επίσης, το ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο μπορεί να βοηθηθεί για το coming out, στο οποίο ίσως θέλει να προβεί. Διερευνώντας τα σενάρια αντίδρασης από τους σημαντικούς άλλους στο άκουσμα της αποκάλυψης. Στην Gestalt ψυχοθεραπεία δίνεται έμφαση στην ατομική ευθύνη. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να λεχθεί ότι η έμφαση που δίνεται στην ατομική ευθύνη αποτελεί πηγή ενδυνάμωσης και όχι επίρριψη ευθυνών. Το άτομο καλείται να αναγνωρίσει την ρεαλιστική δύναμη που έχει στο να αλλάξει τις συνθήκες σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο. Μέσα από αυτήν την ενδυνάμωση έρχεται και η ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης και  της ανθεκτικότητας του ατόμου. Το  ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο μαθαίνει να διεκδικεί υποστηρικτό πλαίσιο για το ίδιο (φίλους, συγγενείς, κτλ) και να δημιουργεί ισχυρούς υποστηρικτικούς δεσμούς εντός και εκτός της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Photo by Katie Rainbow 🏳️‍🌈 on Unsplash