Το άγχος είναι το συναίσθημα της έντονης ανησυχίας και νευρικότητας και συνοδεύεται με ενεργοποίηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος απέναντι σε μια απειλητική κατάσταση, που δεν γνωρίζουμε την έκβαση της (Carleton, 2012). Είναι σημαντικό για την επιβίωσή μας, διότι στην υγιή του έκφραση μας κινητοποιεί να αναζητήσουμε λύση σε καταστάσεις που μας προβληματίζουν.

Όταν, όμως, βιώνουμε υψηλά επίπεδα άγχους στο μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας μας και για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε σίγουρα αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ζωής μας. Επίσης, αν το άγχος γίνει υπέρμετρο σε σημείο που δεν είναι διαχειρίσιμο πια, τότε ίσως μπορεί να έχουμε κάποια αγχώδη διαταραχή. O Perls (1964), [ο πατέρας της Gestalt Ψυχοθεραπείας], περιέγραψε το άγχος ως την κατάσταση κατά την οποία απασχολούμαστε με το μέλλον, αφήνοντας το παρόν και τη σιγουριά του. Το άγχος είναι το κενό που δημιουργείται ανάμεσα στο τώρα και το μετά. Μέσα στο κενό αυτό, οι προσδοκίες μας είναι συνυφασμένες με την καταστροφή. Για να αποφύγουμε την καταστροφή αυτή, οδηγούμαστε σε επιλογές που μας προσφέρουν ασφάλεια. Για παράδειγμα, επιζητούμε μία μακροχρόνια εργασία με σταθερό εισόδημα ή κάνουμε ασφάλειες ζωής κ.α.

Οι παραπάνω επιλογές μπορεί να είναι εξαιρετικά λειτουργικές για την επιβίωσή μας, (σωματική, συναισθηματική, νοητική). Τι συμβαίνει, όμως, στην περίπτωση που γίνονται κάτω από υψηλά επίπεδα άγχους; Τότε το άγχος για το μέλλον ίσως μας οδηγεί να παγιδευτούμε μέσα σε μία από τις επιλογές αυτές. Ο Perls (1964) συμπληρώνει ότι το άγχος μειώνει τη δυνατότητά μας να δούμε το μέλλον ως μια κατάσταση συνυφασμένη με ευκαιρίες και δημιουργικότητα . Ίσως, λοιπόν, προτιμούμε να μένουμε μέσα σε μια κατάσταση που μειώνει το άγχος αλλά ταυτόχρονα μας παγιδεύει σε μια ζωή χωρίς δημιουργικότητα και ευχαρίστηση.

Ακόμη, όταν βιώνουμε άγχος, συχνά δραστηριότητες οι οποίες μπορεί παλιά να μας ευχαριστούσαν, τώρα ντύνονται με έναν μανδύα ανησυχίας και αβεβαιότητας ή επιπλέον δεν μπορούμε να τις ευχαριστηθούμε, διότι η σκέψη μας κατακλύζεται από άγχος για κάποια άλλη κατάσταση (την εργασία μας, την προσωπική μας ζωή ή κάτι άλλο). Σύμφωνα με τους Polster & Polster (1974), το άγχος προκύπτει από την ανάγκη μας να καταστείλουμε τη διέγερση στο παρόν και η ανάγκη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αποδιοργάνωση και δυσκολία να συγκεντρωθούμε.

Επίσης, το άγχος δημιουργείται όταν βιώνουμε το παρόν ως ίδιο με το μέλλον. Όταν, δηλαδή, δεν μπορούμε να διαφοροποιήσουμε ότι το παρόν είναι διαφορετική κατάσταση από το μέλλον (Polster & Polster , 1974). Η ενέργεια που προκύπτει από τη διέγερση αναλώνεται σε εμμονικές σκέψεις ή σε άλλες ακατάλληλες και μη ρεαλιστικές αντιδράσεις , αντί να διοχετεύεται σε δημιουργική αντιμετώπιση (Serok, 1991). Όπως, απλά το περιέγραψε ο Perls (1964), το άγχος είναι η διέγερση που βαλτώνει όταν δεν ξέρουμε πώς θα δράσουμε σε μια μελλοντική κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να ανησυχούμε πολύ για την εξέλιξη μιας μελλοντικής κατάστασης και να τριγυρίζουμε στο δωμάτιο, να καπνίζουμε μανιωδώς ή να ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο αντί να ασχολούμαστε δημιουργικά με την καθεαυτή αντιμετώπιση της κατάστασης. Αν, για παράδειγμα, έχω κάποια παρουσίαση σε ένα συνέδριο και αγχώνομαι αρκετά για τα σχόλια των ακροατώναν θα είναι θετικά ή αποδοκιμαστικά, τότε δεν γνωρίζω ποιον ρόλο καλούμαι να παίξω. Έτσι, είναι πιθανό να διοχετεύω την ενέργεια που νιώθω σε καταστάσεις που μειώνουν προσωρινά το άγχος ή να αποδιοργανώνομαι αντί να ψάξω βιβλιογραφία και να γράψω την παρουσίασή μου.

Όσον αφορά το σώμα, η διέγερση γενικά ακολουθείται από δυνατότερη αναπνοή. Όταν βιώνουμε άγχος, η διέγερση καταστέλλεται και η αναπνοή μας διακόπτεται (Perls et al., 1951, όπως αναφέρεται στο Serok, 1991).

Βιβλιογραφία:
Carleton R. N. (2012). The intolerance of uncertainty construct in the context of anxiety
disorders: theoretical and practical perspectives. Expert review of neurotherapeutics, 12(8),
937–947. https://doi.org/10.1586/ern.12.82
Perls, F. (1964). Gestalt Therapy Verbatim. New York: Real People Press.
Polster, E. & Polster Μ. (1974): Gestalt Therapy Integrated. New York: Brunner/Mazal.
Serok, S. (1991). The application of gestalt methods for the reduction of test anxiety in
students. Assessment & Evaluation in Higher Education, 16, 157-164.
Photo by Annie Spratt on Unsplash