Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα

Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα

Οι συνεδρίες με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στοχεύουν στην συμβουλευτική/ ψυχοθεραπευτική διεργασία των αιτημάτων τους και διέπονται από τις αρχές της Επιβεβαιωτικής Προσέγγισης (Affirmative Approach). Τα αιτήματα είτε σχετίζονται άμεσα με ΛΟΑΤΚΙ+ εμπειρίες, όπως διερεύνηση και αποδοχή σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, coming out, οικογενειακές σχέσεις, είτε/και με δυσκολίες, όπως η κατάθλιψη, το άγχος, το στρες, οι επαγγελματικοί στόχοι κ.α. Η επιβεβαιωτική προσέγγιση διασφαλίζει τη δεοντολογική προσέγγιση των αιτημάτων που αφορούν  το ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο.

Λειτουργώντας με τις αρχές της Επιβεβαιωτικής Προσέγγισης,  @ ψυχολογ@ αναγνωρίζει την ύπαρξη της ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητας και την επιβεβαιώνει σεβομεν@ τον αυτο-προσδιορισμό του ατόμου. Η Επιβεβαιωτική Προσέγγιση αποτελεί μη κατευθυντική προσέγγιση, ώστε κατά τη διάρκεια των συνεδρίων να δίνεται ο χώρος στο άτομο να ορίσει, να μοιραστεί ή/και να διερευνήσει (εφόσον το επιθυμεί) τη ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητα του.  Η πλήρης αποδοχή γύρω από τις εμπειρίες της σεξουαλικότητας και της ταυτότητας ενδυναμώνουν το άτομο να διερευνήσει στη συνεδρία τα όποια θέματα το απασχολούν, απαλλαγμένο από ενδεχόμενη ντροπή ή άλλα συναισθήματα, που μπορεί να έχουν δημιουργήσει η ετεροκανονικότητα, η ομοφοβία, η αμφιφοβία, η τρανσοφοβία και οι διακρίσεις. Επίσης, @ ψυχολόγ@ για να μπορέσει να αποδεχτεί, να δημιουργήσει ασφαλές περιβάλλον μέσα στη συνεδρία και να επιβεβαιώσει την εμπειρία του ατόμου, οφείλει να βρίσκεται σε επαφή με τα δικά τ@ συναισθήματα και στερεότυπα, τις δικές τ@ πεποιθήσεις και έμφυλες αναπαραστάσεις, ώστε να αναγνωρίζει πώς αυτά μπορεί να επηρεάζουν την ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Σε συνδυασμό  με τις αρχές της Επιβεβαιωτικής Προσέγγισης, η Gestalt Ψυχοθεραπεία αποτελεί κατάλληλη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση για τα ΛΟΑΤΚΙ+ αιτήματα. Δουλεύοντας με τη Φαινομενολογία, δίνεται χώρος και έμφαση στη προσωπική εμπειρία του ατόμου και τον αυτο-προσδιορισμό του στο εδώ και τώρα. Με τον τρόπο αυτό, η ταυτότητα φύλου ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός προσδιορίζεται από το ίδιο το άτομο, ως μία δίκη του προσωπική επίγνωση. @ ψυχολόγ@ βάζει στην άκρη τις προσωπικές τ@ πεποιθήσεις και επικεντρώνεται στο εδώ και τώρα, αποδεχόμεν@ την εμπειρία και τον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου με ενσυναίσθηση και σεβασμό. Επίσης, δουλεύοντας με τις Πολώσεις, @ ψυχολόγ@ και το άτομο έρχονται σε επαφή με τα τυφλά τους σημεία, όπως η  τυχόν εσωτερικευμένη ομοφοβία, ή  ενδοβολές που σχετίζονται με τους έμφυλους ρόλους, την ετεροκανονικότητα, κ.α.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Παπαθανασίου Ν. & Χρηστίδη Ελ. Ολ. (Επ.) (2020). Συμπερίληψη και ανθεκτικότητα: Βασικές αρχές ψυχοκοινωνικής στήριξης σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου. Αθήνα, Εκδόσεις: Gutenberg

Kolmannskog, Vikram. (2014). Gestalt Approaches to Gender Identity Issues. Gestalt Review.