Ψυχοθεραπεία2019-11-23T06:49:00+00:00

Ψυχοθεραπεία

Τι είναι;

  • Μακρoχρόνια διαδικασία. Συνήθως μία συνεδρία την εβδομάδα.
  • Ενέχει τεχνικές και μεθόδους που βοηθούν το άτομο να διερευνήσει με ασφάλεια τις σκέψεις, τα συναισθήματά του και τις πτυχές του εαυτού του.

Σε ποιούς απευθύνεται;

  • Σε άτομα που βιώνουν δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
  • Σε άτομα που βιώνουν έντονο άγχος ή μεγάλη λύπη με αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής τους.
  • Σε άτομα που επιθυμούν να γνωρίσουν πτυχές του εαυτού τους.
  • Σε άτομα με διάγνωση διαταραχής προσωπικότητας, διάθεσης  ή κάποιας άλλης ψυχιατρικής διαταραχής.
  • Σε άτομα που επιθυμούν να κλείσουν ανοιχτούς λογαριασμούς από το παρελθόν.

Γιατί;

  • Το άτομο μαθαίνει πως να διαχειρίζεται τα συναισθήματα και τις σκέψεις του επιτυγχάνοντας καλύτερη ποιότητα ζωής, διαπροσωπικές σχέσεις (επαγγελματικές, προσωπικές, οικογενειακές), διεκδικώντας αυτό που πραγματικά θέλει και έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει

Η ψυχοθεραπεία είναι μακροχρόνια διαδικασία, με την οποία γίνονται βαθιές διεργασίες γύρω από καθολικούς τρόπους λειτουργίας του ατόμου . Περιλαμβάνει τεχνικές και μεθόδους που βοηθούν το άτομο να διερευνήσει με ασφάλεια τις σκέψεις, τα συναισθήματά του και τις πτυχές της προσωπικότητάς του. Φόβοι, ανησυχίες, λύπη, στεναχώρια είναι μερικά από τα «δύσκολα» συναισθήματα, για τα οποία χρειάζεται να υπάρχει ένα ασφαλές περιβάλλον για να αναγνωριστούν και να εκφραστούν.

Η ασφάλεια επιτυγχάνεται  μέσα από την αποδοχή, την ενσυναίσθηση, την ενεργητική ακρόαση και την προσοχή που δείχνει ο ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής στο άτομο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης βοηθά το άτομο να εκφράσει ακόμη και τις πιο δύσκολες σκέψεις και συναισθήματα, χωρίς να νιώθει ότι απειλείται από τυχόν κριτική, τιμωρία ή οτιδήποτε άλλο.

 Μέσα από τη διαδικασία της αναγνώρισης και της έκφρασης έρχεται και η δυνατότητα της διαχείρισης των συναισθημάτων, των σκέψεων και των αναγκών. Το άτομο μαθαίνει πώς να διαχειρίζεται τα συναισθήματα και τις σκέψεις του επιτυγχάνοντας καλύτερη ποιότητα ζωής, διαπροσωπικές σχέσεις (επαγγελματικές, προσωπικές, οικογενειακές), διεκδικώντας αυτό που πραγματικά θέλει και έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει.

Η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που ακολουθώ είναι αυτή της Gestalt, η οποία χαρακτηρίζεται ως υπαρξιακή προσέγγιση, καθώς το «εδώ και τώρα» και το δικαίωμα επιλογής του ατόμου σε υπαρξιακά ζητήματα αποτελούν βασικές της αρχές. Η ανάληψη της πραγματικής ευθύνης μαζί με τη δυνατότητα επιλογής και αλλαγής μπορούν να οδηγήσουν το άτομο  σε μία αίσθηση πληρότητας και αυθεντικότητας της ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Gestalt Ψυχοθεραπεία, πατήστε εδώ.