Συμβουλευτική2019-11-23T06:44:53+00:00

Συμβουλευτική

Τι είναι;

  • Βραχυχρόνια διαδικασία. Λίγες συνεδρίες για συγκεκριμένο αίτημα/λόγο.
  • Σκοπός η στήριξη του ατόμου, καθώς και η διερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων σε κάποια δυσκολία του

Σε ποιούς απευθύνεται;

  • Σε άτομα που βιώνουν προσωρινές δυσκολίες ή προβληματισμούς σχετικά με μία κατάσταση στη ζωή τους.
  • Σε άτομα που βιώνουν μία ξαφνική και μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους και δεν μπορούν να τη διαχειριστούν.

Γιατί;

  • Ούσα σύντομη διαδικασία το άτομο λαμβάνει την στήριξη και αναγνωρίζει σύντομα πώς να διαχειριστεί αποτελεσματικά την συγκεκριμένη δυσκολία/ αλλαγή που το απασχολεί.

Η συμβουλευτική αποτελεί μία σύντομη διαδικασία κατά την οποία το άτομο και ο ψυχολόγος εργάζονται πάνω σε ένα συγκεκριμένο αίτημα. Το αίτημα συνήθως σχετίζεται με προσωρινές δυσκολίες ή προβληματισμούς σχετικά με μία κατάσταση στη ζωή τους, όπως είναι μια αναπάντεχη αλλαγή στη ζωή του ατόμου και πώς να την αντιμετωπίσει. Για παράδειγμα, η μετακόμιση σε άλλη χώρα, η αλλαγή εργασίας, η αντιμετώπιση μίας χρόνιας ασθένειας, κ.α. Συχνά το αίτημα είναι ξεκάθαρο από την αρχή στο άτομο, ενώ άλλες φορές χρειάζεται η βοήθεια του ψυχολόγου για να οριστεί. Ο αριθμός των συνεδριών συνήθως είναι από 5-15 συνεδρίες.

Η συμβουλευτική διαδικασία περιλαμβάνει συστηματικά βήματα μέσω των οποίων το άτομο επιτυγχάνει την αντιμετώπιση της κατάστασης που το απασχολεί. Μερικά από αυτά είναι η αναγνώριση των διαφόρων πτυχών της κατάστασης , ο προσδιορισμός των ρεαλιστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ατόμου, ο προσδιορισμός εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης της κατάστασης, η επιλογή ενός από αυτούς και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μέσω ανατροφοδότησης.

Όπως σε κάθε συνεδρία, έτσι και στις συνεδρίες της συμβουλευτικής το άτομο καλείται να μοιραστεί συναισθήματα και σκέψεις που το απασχολούν. Η δημιουργία ασφαλούς πλαισίου μέσα στη συνεδρία και η ανάπτυξη εμπιστοσύνης αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για όλη τη διαδικασία.  Επίσης, το άτομο  επιλέγει  τον τρόπο αντιμετώπισης και όχι ο ψυχολόγος. Ο ρόλος του ψυχολόγου είναι να βοηθήσει ακριβώς το άτομο να βρει τους εναλλακτικούς τρόπους, όχι να καθοδηγήσει το άτομο.

Η συμβουλευτική μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα πριν την ψυχοθεραπεία, εφόσον το άτομο επιθυμεί να δει πιο βαθιά και δομικά στοιχεία της προσωπικότητάς του, των τρόπων λειτουργίας του κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες για την ψυχοθεραπεία, πατήστε εδώ.