Νοητική Ενδυνάμωση

Η νοητική ενδυνάμωση αποτελεί αποτελεσματική μη- φαρμακευτική παρέμβαση για τις νοητικές  λειτουργίες. Συνήθεις λόγοι  που οι νοητικές λειτουργίες διαταράσσονται είναι τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ισχαιμικά και αιμορραγικά), οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι άνοιες ( όπως η  Νόσος Alzheimer)  η πολλαπλή σκλήρυνση κ.α.  Επίσης , η νοητική ενδυνάμωση μπορεί να είναι ιδιαίτερα βοηθητική σε ηλικιωμένα άτομα με διαταραχή σε μία ή περισσότερες νοητικές λειτουργίες (ήπια νοητική έκπτωση). Αυτά τα άτομα συνήθως δεν έχουν διάγνωση άνοιας , καθώς είναι αρκετά λειτουργικά και δεν πληρούν τα κριτήρια μίας αντίστοιχης διάγνωσης.

Σκοπός της νοητικής ενδυνάμωσης είναι να ενδυναμώσει νοητικές λειτουργίες που έχουν αποδυναμωθεί, να διατηρήσει τις υγιείς, και να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει αντισταθμιστικές στρατηγικές. Οι αντισταθμιστικές στρατηγικές είναι νέοι τρόποι λειτουργίας που βοηθούν το άτομο να προσαρμοστεί και να ανταπεξέλθει στα διάφορα νοητικά έργα της καθημερινότητας.

Αρχικά, ο νευροψυχολόγος καταρτίζει προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης, αφού έχει διενεργήσει τη νευροψυχολογική εκτίμηση (για περισσότερα πατήστε εδώ) και έχει εντοπίσει ποιες νοητικές λειτουργίες έχουν πληγεί και ποιες έχουν διατηρηθεί. Τα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης είναι εξατομικευμένα, δηλαδή είναι κατασκευασμένα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός συγκεκριμένου ατόμου/ασθενή.

Ακόμη, συστήνεται τα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης να περιλαμβάνουν 2-3 συνεδρίες την εβδομάδα των 50λεπτών η καθεμία. Σε αυτή τη συνεδρία το άτομο καλείται να εκτελέσει διάφορες νοητικές ασκήσεις, που γίνονται με μολύβι και χαρτί, με εξειδικευμένα προγράμματα υπολογιστή και tablet, ή ακόμη και δραστηριότητες. Οι νοητικές ασκήσεις επιλέγονται με βάση τη νοητική λειτουργία που επιθυμούμε να ενδυναμώσουμε ή με βάση τη νέα νοητική στρατηγική που επιθυμούμε να μάθει το άτομο. Με αυτό τον τρόπο, ο νευροψυχολόγος επιλέγει ασκήσεις για τη μνήμη, τη προσοχή, τη κρίση κ.α.

Τυπικά σε ένα διάστημα μεταξύ 6 μηνών και 1  έτους από την έναρξη των συνεδριών, γίνεται επαναληπτική  νευροψυχολογική εκτίμηση με σκοπό να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος νοητικής ενδυνάμωσης, καθώς και να προσδιοριστούν τυχόν νέες νοητικές ανάγκες του ατόμου.

Με τα παραπάνω, η νοητική ενδυνάμωση έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα του άτομου, αφού βοηθά να διατηρηθεί η λειτουργικότητα του, συμβάλλει στην καλή ποιότητα ζωής του και μπορεί να αποτελέσει πηγή κοινωνικής συναναστροφής.

Τι είναι;

  • Ασκήσεις με στόχο την εξάσκηση των νοητικών λειτουργιών, όπως μνήμη, αντίληψη, κρίση κτλ.
  • Είναι: με χαρτί και μολύβι, στο tablet, δραστηριότητες.

Σε ποιούς απευθύνεται;

  • Σε ηλικιωμένα άτομα που βιώνουν δυσκολίες με τη μνήμη τους ή και άλλες νοητικές λειτουργίες χωρίς απαραίτητα διάγνωση άνοιας
  • Σε άτομα που έχουν διαγνωστεί με άνοια, ή αντιμετωπίζουν νοητικές δυσκολίες μετά από τραυματισμό.

Γιατί;

  • Επιβραδύνει τη νοητική έκπτωση στο χρόνο
  • Βοηθά στη διατήρηση της ανεξαρτησίας του ατόμου
  • Είναι σημαντική πηγή κοινωνικής συναναστροφής και ανατραφοδότησης