Νευροψυχολογική Εκτίμηση

Η νευροψυχολογική εκτίμηση αποτελεί το σύνολο των ενεργειών μέσω των οποίων εκτιμώνται οι νοητικές λειτουργίες. Ως διαδικασία είναι εκτενής και εμπεριέχει την χρήση εξειδικευμένων ψυχομετρικών εργαλείων. Συνιστάται συνήθως μετά από κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο, είτε τραυματισμό στον εγκέφαλο, είτε λόγω κάποιας νευροκφυλιστικής νόσου. Τα αποτελέσματά της δίνουν πλήθος πληροφοριών για τις νοητικές λειτουργίες του ατόμου. Ελάτε, όμως, να δούμε αναλυτικά τι είναι η νευροψυχολογική εκτίμηση και πώς μπορεί να χρησιμεύσει στον ειδικό ή στον ασθενή.

Αρχικά, η νευροψυχολογική εκτίμηση διενεργείται από νευροψυχολόγο, ο οποίος είναι  ειδικά εκπαιδευμένος ψυχολόγος  στη  λειτουργία του εγκεφάλου και τον τρόπο με τον οποίο αυτός επηρεάζει τις νοητικές λειτουργίες, το συναίσθημα και τη συμπεριφορά. Με τον όρο νοητικές λειτουργίες ορίζονται οι λειτουργίες της μνήμης, της αντίληψης, της κρίσης, των λεκτικών και χωρικών ικανοτήτων, της ταχύτητας επεξεργασίας κ.α. Με τον όρο συναίσθημα ορίζεται  η συναισθηματική κατάσταση του ατόμου, όπως η λύπη, η χαρά, ο θυμός, η αηδία και ο φόβος  και με τον όρο συμπεριφορά ορίζονται οι τρόποι εξωτερικής αντίδρασης και λειτουργίας του ατόμου.   Εκτιμάται, επίσης, η λειτουργικότητα του ατόμου- κατά πόσο δηλαδή μπορεί να είναι ανεξάρτητο στην καθημερινότητα του, χωρίς να χρειάζεται τη βοήθεια άλλου άτομου. 

Η νευροψυχολογική εκτίμηση είναι μία εκτενής διαδικασία και η μέση διάρκεια της είναι περίπου 2 ώρες. Αυτό συμβαίνει καθώς μία τυπική νευροψυχολογική εκτίμηση περιλαμβάνει τη χορήγηση αρκετών ψυχομετρικών εργαλείων, που ονομάζονται νευροψυχολογικά τεστ. Κάθε ένα από αυτά τα τεστ είναι ειδικό και έχει κατασκευαστεί για να μετρά και να ελέγχει συγκεκριμένες νοητικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, υπάρχουν νευροψυχολογικά τεστ,  τα οποία εκτιμούν συγκεκριμένα τη μνήμη, άλλα που εκτιμούν την οπτική αντίληψη και άλλα που εκτιμούν την ακουστική αντίληψη, κ. α. Ο τρόπος  χορήγησης είναι συνήθως ερωταπαντήσεις μέσω των οποίων ελέγχεται η επίδοση του εξεταζόμενου στο συγκεκριμένο τεστ. Έπειτα η επίδοση του εξεταζόμενου αξιολογείται με βάση τη μέση επίδοση των ατόμων της ηλικίας του και της εκπαίδευσης του.

Ο βασικός λόγος διενέργειας μίας νευροψυχολογικής εκτίμησης είναι η ύπαρξη κάποιας νόσου ή τραυματισμού που ενδέχεται να έχει επηρεάσει μία ή περισσότερες νοητικές λειτουργίες. Τέτοια παραδείγματα είναι τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ισχαιμικά και αιμορραγικά), οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι άνοιες, η πολλαπλή σκλήρυνση κ.α.  Η νευροψυχολογική εκτίμηση δίνει πλήθος πληροφοριών που βοηθούν στη διάγνωση μίας νόσου, ή την βαρύτητα ενός τραυματισμού, ή και στη διαφοροδιάγνωση μεταξύ ψυχιατρικών και  νευρολογικών διαταραχών. Εδώ είναι σημαντικό να τονίσουμε πως η νευροψυχολογική εκτίμηση δεν αποτελεί από μόνη της διαγνωστική διαδικασία.  Η διάγνωση χρειάζεται την περαιτέρω συνεκτίμηση της νευροψυχολογικής εκτίμησης με άλλες εξετάσεις και την κλινική εικόνα του θεράποντα ιατρού.

Πέρα όμως από τη διάγνωση, η νευροψυχολογική εκτίμηση αποτελεί βασική πηγή πληροφοριών για την κατάρτιση προγράμματος νοητικής αποκατάστασης και ενδυνάμωσης.  Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν τον νευροψυχολόγο να δει ποιες νοητικές λειτουργίες έχουν επηρεαστεί και να τις ενδυναμώσει ή ποιες νοητικές λειτουργίες έχουν διατηρηθεί και είτε να τις ενδυναμώσει είτε να τις  χρησιμοποιήσει για να μάθει το άτομο αντισταθμιστικές στρατηγικές.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη νοητική ενδυνάμωση πατήστε εδώ

Τι είναι;

  • Είναι μια εκτενής διαδικασία στοχευμένων ερωτήσεων- απαντήσεων και δοκιμασιών
  • Σκοπός είναι η εύρεση δυσκολιών σε μία ή περισσότερες νοητικές λειτουργίες. Ή και η εύρεση των διατηρούμενων νοητικών δυνατοτήτων του ατόμου

Σε ποιούς απευθύνεται;

  • Σε ηλικιωμένα άτομα που βιώνουν δυσκολίες με τη μνήμη τους ή και άλλες νοητικές λειτουργίες με ή χωρίς διάγνωση άνοιας
  • Σε άτομα που αντιμετωπίζουν νοητικές δυσκολίες μετά από τραυματισμό.

Γιατί;

  • Συνεισφέρει σημαντικές πληροφορίες για τη διάγνωση άνοιας ή κάποιας άλλης νευροεκφυλιστικής νόσου
  • Παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την κατάρτιση εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης νοητικής ενδυνάμωσης και της αποτελεσματικότητας του